Elektronisch Leerling Dossier

Gemeente Den Haag

Het Elektronisch Leerling Dossier (ELD) is opgezet ten behoeve van het Haagse basisonderwijs. De voorziening bestaat uit een webapplicatie ten behoeve schooldirecteuren en Intern Begeleiders. Deze applicatie moet het delen van informatie rond de zorg van leerlingen met ketenpartners in de keten jeugd eenvoudiger maken. Een belangrijke ketenpartner is bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

 

Omdat de leerlinginformatie (zoals personalia, adres, herkomst, groep etc.) vaak al beschikbaar is in de aanwezige schooladministratiepakketten, is er een koppeling ontwikkeld waarmee de administratieve basisgegevens automatisch worden overgenomen in het ELD. Dankzij deze koppeling hoeven leerlinggegevens niet opnieuw ingevoerd te worden in het ELD. Ook bij het wijzigingen van deze administratieve gegevens in het schooladministratiepakket (bijvoorbeeld een verhuizing) worden de gegevens automatisch overgenomen in het ELD.

 

Bekijk het resultaat: www.elektronischleerlingdossier.nl

 

Vorige  
  Volgende
Overzicht